1. İnformasiya sahibi:

2. Layihənin adı:
3. Müzakirəyə verilmə tarixi(aralıq):     
4. Müzakirənin son tarixi(aralıq):         
 
İnformasiya sahibiLayihəMüzakirəyə verilmə tarixiMüzakirənin son tarixi
Dövlət Statistika KomitəsiStatistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi üzrə inzibati reqlament 02/11/201219/11/2012
Dövlət Statistika KomitəsiStatistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi üzrə inzibati reqlament 02/11/201219/11/2012
Dövlət Statistika KomitəsiRəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi üzrə inzibati reqlament02/11/201219/11/2012
Dövlət Statistika KomitəsiStatistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı üzrə inzibati reqlament02/11/201219/11/2012
Dövlət Statistika KomitəsiStatistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi üzrə inzibati reqlament 02/11/201219/11/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya, mühəndis-geodeziya işlərinin həyata keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən müxtəlif təyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı və nəşri üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən yerquruluşu işlərinin, torpaq və geobotaniki tədqiqatların aparılması, bonitirovka xəritələrinin hazırlanması üçün müraciətin və sənədlərim qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən torpaq kadastr xəritələrinin və CİS üçün baza xəritələrinin tərtibi ilə əlaqədar müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin göstərilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 04/12/201215/12/2012
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə KomitəsiDövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən kartoqrafiya fəaliyyəti üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 05/12/201215/12/2012
İqtisadi İnkişaf NazirliyiSənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə06/12/201217/12/2012
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu06/12/201212/12/2012
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 noyabr tarixli, 228 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı06/12/201217/12/2012
İqtisadi İnkişaf NazirliyiAntidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11/12/201221/01/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı06/12/201217/12/2012
İqtisadi İnkişaf NazirliyiAvropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi üzrə inzibati reqlament13/12/201213/01/2013
İqtisadi İnkişaf NazirliyiAzərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin strukturları tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə tətbiq edilən inzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının internet vasitəsilə ödənilməsi üzrə inzibati reqlament13/12/201213/01/2013
Dövlət Dəniz Administrasiyası“Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Gəminin “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin və Dənizçinin Deyd Kitabçasının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən dənizçilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmasına xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Neftlə çirklənmədən yaranan zərərə görə mülki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıSertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən “Gəmi Tarixinin Fasiləsiz Qeydləri” (GTFQ) sənədinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz Administrasiyası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Berbout-çarter Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Berbout-çarter Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Limanın (Liman məntəqəsinin) “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Dəniz AdministrasiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 28/12/201218/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi 07/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 mart tarixli 377 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi07/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə FonduAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi 08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi 08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə FonduAzərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə FonduAzərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə FonduAzərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə FonduAzərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 358 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi08/12/201206/12/2012
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi 07/12/201206/12/2012
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə30/12/201224/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Sığortaedənin (fiziki şəxs) onlayn uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə FonduSığortaedənin (hüquqi şəxs) onlayn uçota alınması07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Ailə kəndli təsərrüfatının onlayn uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi olan şəxsin onlayn uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Sığortaolunanın onlayn uçota alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Bankda və ya digər kredit təşkilatında hesabın açılması üçün sığortaedənə şəhadətnamənin verilməsi ilə bağlı müraciətin və sənədlərin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesabatların təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə sığortaolunanlar haqqında məlumatın təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Əmək şəraitinə görə güzəştli əmək stajı hesablanan işçilərin siyahısının təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə borcu barədə arayışın sığortaedənə verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın sığortaedənə verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Üzləşmə aktlarının sığortaedənə verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Növbəti səyyar yoxlamanın keçirilməsinin vaxtının dəyişdirilməsi üçün müraciətin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Növbədənkənar səyyar yoxlamanın keçirilməsi üçün müraciətin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi üçün müraciətin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlam 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Uşağın anadan olmasına görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Uşağın üç yaş tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Sığortaolunanlara məlumatların verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Pensiya kalkulyatoru” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Pensiya təyinatının və pensiya növünün dəyişdirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Pensiyaçıya məlumatların verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn ödənilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu“Dəfn üçün müavinətin ödənilməsi ilə bağlı müraciətin və sənədlərin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 07/01/201314/01/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 24/12/201207/01/2013
İqtisadi İnkişaf NazirliyiAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ “Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında QƏRAR 24/12/201207/01/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi"Texniki tənzimləmə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi30/11/201229/11/2012
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi"Akkreditasiya haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi30/11/201229/11/2012
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi"Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəyə buraxılan (idxal və Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən) avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblərin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi30/11/201229/11/2012
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının layihəsi22/01/201305/02/2013
İqtisadi İnkişaf NazirliyiAzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 164.1.15-ci və 164.1.16-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş təsdiqedici sənədlərin formalarının layihələri 29/01/201315/02/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli 574 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 16 yanvar tarixli 805 nömrəli Fərmanının 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə hazırlanmış fərman və qərar layihələri 07/02/201317/02/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Bakı şəhər inzibati ərazi vahidi tərkibində Pirallahı rayonunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 519-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” ölkə Prezidentinin 2013-cü il 17 yanvar tarixli 2666 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun, sərəncam və qərar layihələri08/02/201313/02/2013
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi«Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları»nın və «Elektron xidmət növlərinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə08/02/201315/02/2013
Müdafiə Sənayesi NazirliyiAzərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə Xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament.08/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Yeni qida məhsulları və yeni qida inqrediyentləri haqqında Qaydalar” layihəsi02/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Qida əlavələri haqqında Qaydalar” layihəsi02/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Qida məhsullarında müəyyən kontaminant (çirkləndirici) qida qalıqlarının maksimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında Qaydalar” layihəsi02/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Yeyinti məhsullarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ədviyyatlar və ədviyyat xüsusiyyətlərinə malik yeyinti məhsullarının komponentləri haqqında Qaydalar” layihəsi02/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Ümumi məhsul təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi02/02/201315/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU (Layihə) 08/02/201322/02/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU (Layihə) 08/02/201322/02/2013
Ədliyyə Nazirliyi"Rieltor fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi13/02/201318/02/2013
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikaının Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən hazırlanmış "Peşə birlikləri haqqında" və "Sosial sifariş haqqında" qanun layihələri13/02/201318/02/2013
Ədliyyə Nazirliyi"Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 11 dekabr tarixli 495-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-ci il 17 yanvar tarixli 2668 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış qanun və fərman layihələri14/02/201323/02/2013
Nəqliyyat NazirliyiNəqliyyat Nazirliyinin balansında olan ümumi istifadə edilən avtomobil yollarının təhkim və mühafizə zolağında müvafiq işlərin görülməsinə razılıq verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament05/03/201315/03/2013
Nəqliyyat NazirliyiAzərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə xüsusi icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament05/03/201315/03/2013
Nəqliyyat NazirliyiAvtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament05/03/201315/03/2013
Nəqliyyat NazirliyiRəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament05/03/201315/03/2013
Nəqliyyat NazirliyiDəmir yolu nəqliyyatında sərnişin daşımaları üçün elektron bilet satışı üzrə inzibati reqlament05/03/201315/03/2013
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi“Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə06/03/201310/03/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiPoçt göndərişlərinin izlənilməsi üzrə inzibati reqlament04/03/201314/03/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiNömrə resurslarının ayrılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 04/03/201310/03/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiTelekommunikasiya vasitələrinə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 04/03/201310/03/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiRadiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament04/03/201310/03/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiDövri mətbuata internet-abunə üzrə inzibati reqlament 04/03/201314/03/2013
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 10 noyabr tarixli 183 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Milli təhlükəsizliklə bağlı ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinə baxılma Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə 03/04/201308/04/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 15 fevral tarixli 558-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” ölkə Prezidentinin 2013-cü il 7 mart tarixli 2778 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun, fərman və qərar layihələri05/04/201320/04/2013
Ədliyyə NazirliyiHüquqi şəxsin nizamnamə kapitalına daşınmaz əmlakın pay şəklində qoyulması məsələlərinin nizama salınması ilə bağlı hazırlanmış qanun layihələri15/04/201320/04/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 1 fevral tarixli 549-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” ölkə Prezidentinin 2013-cü il 7 mart tarixli 2771 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun, fərman sərəncam və qərar layihələri29/04/201303/05/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 1 fevral tarixli 810 nömrəli Fərmanının 10-cu hissəsinin icrası məqsədi ilə hazırlanmış Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman, sərəncam və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar, sərəncam layihələri06/05/201310/05/2013
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi“Yeyinti məhsullarında müəyyən çirkləndirici (kontaminant) maddə qalıqlarının maksimum səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında Qaydalar” 11/06/201325/06/2013
Ədliyyə Nazirliyi"Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 19 aprel tarixli 612-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 7 may tarixli 2890 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun və fərman layihələri24/06/201329/06/2013
Vergilər NazirliyiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların Təsnifatı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə03/07/201308/07/2013
Vergilər NazirliyiHüquqi xidmət göstərən digər şəxslər tərəfindən «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi03/07/201311/07/2013
Vergilər NazirliyiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə03/07/201308/07/2013
Vergilər NazirliyiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə03/07/201308/07/2013
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ``Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında`` Azərbaycan Respublikasının Qanunu16/07/201331/07/2013
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi NazirliyiAzərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 16/07/201331/07/2013
Vergilər Nazirliyi“Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament23/07/201330/07/2013
Vergilər Nazirliyi“Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament 23/07/201330/07/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi2013-2015-ci illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və “elektron hökumət”in inkişafına dair DÖVLƏT PROQRAMI 29/07/201305/08/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 14 may tarixli 648-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 2 iyul tarixli 933 nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun, fərman və qərar layihələri04/09/201309/09/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201320/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201320/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201320/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201320/10/2013
Ədliyyə NazirliyiRieltor fəaliyyəti haqqında10/09/201320/09/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən ipoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201319/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən ipoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament09/10/201319/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament09/10/201319/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament10/10/201319/10/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi tərəfindən dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə tam özəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və nizamnamə fondunda dövlət payı olan hüquqi şəxslərin balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobilləri və digər nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən normativ-istismar müddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların hərraclar vasitəsilə satışına aid müraciət və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 10/10/201319/10/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 510 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” nə dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU layihəsi21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002- ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”ə dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU layihəsi21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 29 avqust 2000-ci il tarixli 389 nömrəli Fərmanına dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli, 343 saylı qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən, iradnamə və tələbnamələrin verilməsi qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 16 avqust tarixli 154 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI layihəsi 21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI layihəsi21/10/201321/11/2013
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi“Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 28 sentyabr 2002-ci il tarixli 790 nömrəli Fərmanına dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI layihəsi21/10/201321/11/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyiİdarəetmə Sistemi vasitəsilə genişzolaqlı internet xidmətinin təşkili və daşınması Qaydası24/10/201322/11/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 3 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı19/11/201322/11/2013
İqtisadi İnkişaf NazirliyiYoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi qaydası18/11/201330/11/2013
İqtisadi İnkişaf NazirliyiMəhsul nümunələrinin götürülməsi ilə bağlı yoxlayıcı orqanın çəkdiyi xərclərin sahibkar tərəfindən əvəzinin ödənilməsi qaydaları və müddətləri18/11/201330/11/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 4 nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı20/11/201325/11/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 1 noyabr tarixli 18 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı 27/11/201301/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı borcu barədə məlumatın əldə edilməsi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Servitutun dövlət qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğvi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament 29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatının ləğvi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı xidmət haqqı barədə məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Daşınmaz əmlakın mülkiyyətçisinə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində olan məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament29/11/201308/12/2013
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Dövlət müəssisələrinin bir hissəsi olaraq özəlləşdirilən avadanlıqların hərracda satışı ilə bağlı sifarişlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament 29/11/201308/12/2013
Ədliyyə Nazirliyi“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 oktyabr tarixli 192 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə03/12/201308/12/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”da dəyişiklik edilməsi barədə11/12/201321/12/2013
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası şəhər, rayon və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısı aparatının, icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə və sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə 11/12/201321/12/2013
Ədliyyə NazirliyiUşaq evlərinin Nümunəvi Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə13/12/201324/12/2013
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 4 nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndinin icrası məqsədilə hazırlanmışdır.14/12/201324/12/2013
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları NazirliyiÖlkə kodlu yüksək səviyyəli domen adlarının qeydiyyatı və istifadəsi Qaydaları 30/01/201411/02/2014
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə10/02/201420/02/2014
Ədliyyə Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 27 dekabr tarixli 875-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 3 fevral tarixli 100 nömrəli Fərmanının 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun, fərman və qərar layihələri06/03/201415/03/2014
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 3 fevral tarixli 246 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrası məqsədilə hazırlanmış fərman və qərar layihələri 07/03/201416/03/2014
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 3 fevral tarixli 101 nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrası məqsədilə hazırlanmış qanun və qərar layihələri 07/03/201416/03/2014
Ədliyyə Nazirliyi“Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında08/04/201417/04/2014
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 274-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında" Əsasnamənin 23-cü maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş bildirişin, səkkizinci cümləsində nəzərdə tutulmuş sorğunun və bu sorğu əsasında verilən məlumatların məzmununun müəyyən edilməsi barədə10/04/201415/04/2014
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi22/04/201422/06/2014
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun layihəsi25/04/201425/06/2014
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə KomissiyaDövlət Qulluğu Məcəlləsi21/10/201401/01/2015
Ədliyyə Nazirliyi“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 sentyabr tarixli 1036-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” ölkə Prezidentinin 2014-cü il 31 oktyabr tarixli 809 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci bəndinin icrası ilə bağlı hazırlanmış qanun və fərman layihələri16/12/201426/12/2014
Ədliyyə Nazirliyi"Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” ölkə Prezidentinin 2014-cü il 11 iyul tarixli 229 nömrəli Fərmanının 1.1.1-ci və 1.1.9-cu yarımbəndlərinin icrası ilə bağlı qanun və fərman layihələri 16/12/201426/12/2014
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi20/12/201431/12/2014
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 aprel tarixli 69 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi20/12/201410/01/2015
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin və onun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının layihələri05/02/201503/03/2015
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Qəbiristanlıqların yaradılması,onların idarə olunması, dəfn və məzarların qeydiyyatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi 11/02/201511/03/2015
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNUN layihəsi 29/03/201513/04/2015
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANININ Layihəsi 29/03/201513/04/2015
Vergilər Nazirliyi“İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02/06/201514/06/2015
Vergilər NazirliyiAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI “Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 7 yanvar tarixli 69 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə02/06/201514/06/2015
Vergilər NazirliyiAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 sentyabr tarixli 790 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 02/06/201514/06/2015
Vergilər NazirliyiAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR № _____ Bakı şəhəri, “___” ______ 2015-ci il Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Nəzarət kitabçası” haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 13 dekabr tarixli 196 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə02/06/201514/06/2015
Vergilər NazirliyiAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR № ___ Bakı şəhəri, “___” ______ 2015-ci il Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 12 iyun tarixli 82 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında05/06/201516/06/2015
Ədliyyə NazirliyiAzərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1283-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 22 may tarixli 1239 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış layihələr.08/07/201513/07/2015
İqtisadiyyat və Sənaye NazirliyiXarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası (2015-2020) 14/07/201531/07/2015
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASItest -= g22/11/201622/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASItest4322/11/201621/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.22/11/201622/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.22/11/201622/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur. 22/11/201622/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.22/11/201621/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.22/11/201622/11/2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLARPALATASIBu Qanun Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların hüquqlarını, vəzifələrini, məqsədlərini və məsuliyyətlərini müəyyən edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.22/11/201622/11/2016
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi09/01/201709/02/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiBitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT15/12/201615/12/2016
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiKənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiTraktor və digər müxaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçü müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Traktor və digər müxaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiKənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatından çıxarılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiÖzəl toxumçuluq fəaliyyəti sahəsində qeydiyyata alınmaq üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiBitki və bitkiçilik məhsullarının idxalınа idxal karantin icazəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üçün İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiBitki və bitkiçilik məhsullarının təkrar ixracına təkrar ixracat fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiÖlkə daxilində daşımalar zamanı bitki və bitkiçilik məhsullarına daxili karantin sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiBaytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət reyestrinin aparılması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiHeyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxarılması üçün müraciətin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiÖzəl damazlıq fəaliyyəti sahəsində təsərrüfatın damazlıq istiqamətinin təyin edilməsi məqsədi ilə uçota götürülməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiKənd təsərrüfatı texnikalarının lizinq yolu ilə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiDövlət vəsaiti hesabına idxal olunan damazlıq heyvanların lizinq yolu ilə heyvandarlıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına satılması üçün müraciət və sənədlərin qəbulu üzə İNZİBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiKənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən elektron xidmətlərlə bağlı müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə İNZIBATI REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiDövlət rüsumunun elektron ödənişi üzrə İNZIBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Kənd Təsərrüfatı NazirliyiXidmət haqqının elektron ödənişi üzrə İNZIBATİ REQLAMENT 15/12/201615/01/2017
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi16/01/201716/01/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI09/02/201709/02/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 13/02/201713/02/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 14/02/201714/02/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 17/02/201717/02/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 13/02/201713/02/2017
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət KomitəsiAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 13/02/201713/02/2017
İqtisadiyyat Nazirliyi“Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi və bu sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 06/11/201706/12/2017
İqtisadiyyat Nazirliyi“Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə verilən icazənin və reklama dair texniki şərtlər pasportunun forması, həmçinin icazə müqaviləsinin forması və bağlanma Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 07/11/201707/12/2017
Vergilər Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının ______ tarixli _____ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında29/12/201704/01/2018
Vergilər Nazirliyi“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının ______ tarixli _____ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında29/12/201705/01/2018
Vergilər NazirliyiFərman layihəsi05/01/201811/01/2018
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 14/03/201814/03/2018
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 14/03/201814/03/2018